Jaké příležitosti tě jako studenta nebo absolventa čekají ve společnosti ŠKODA AUTO? Co tě čeká na přijímacím pohovoru?

Odpovídá Adéla Opekarová (Koordinátorka pro spolupráci se školami).

Jaké příležitosti nabízíte studentům a absolventům?

Studenti prezenčního bakalářského či magisterského studia VŠ nebo VOŠ mohou ve ŠKODA AUTO absolvovat placenou stáž. Během stáže získají příležitost spolupracovat s odborníky ze všech oblastí a nové znalosti a dovednosti, které pak mohou využít ve své závěrečné práci. Nejlepší závěrečné práce jsou pak nominovány do soutěže o Cenu Laurina&Klementa, kde vítěz získá odměnu 80 000 Kč.

Pro stážisty s potenciálem a motivací stát se zaměstnanci ŠKODA AUTO, je zde pak program Student Talent Pool. V rámci programu studenti získávají možnost účastnit se vzdělávacích kurzů a školení, setkávat se s manažery a profesionály z oboru a poznat různorodá oddělení ŠKODA AUTO. Studenti se rozvíjejí v oblasti svých zájmů, ale i v organizačních a komunikačních dovednostech. Součástí programu je i onboarding, seznámení s firemní kulturou. Členové Student Talent Pool mají možnost využít hrazeného ubytování.

Absolventům nabízíme příležitost projít si různými odděleními v rámci společnosti v rámci Trainee programu, který má v současné době 2 směry, a to Tech-Trainee program a Business Trainee. Tech-Trainee program je příležitostí pro absolventy vysokých škol s technickým zaměřením, které zajímá především elektromobilita, kyberbezpečnost, umělá inteligence, autonomní řízení, HMI apod. Business Trainee je pak roční mezinárodní program pro absolventy s ekonomickým zaměřením. Díky programu si absolventi vyzkouší práci v různých odděleních, vyberou si obor, který je bude nejvíc bavit, kterému se pak budou věnovat již naplno. Trainees se zároveň mohou těšit i na další rozvojové aktivity jako workshopy, exkurze, jazykové kurzy, zahraniční stáž a další. Do Trainee programu se mohou absolventi hlásit dvakrát ročně.

V neposlední řadě máme talentový program i pro studenty doktorského studia. Studenti získají příležitost vypracovat svoji dizertační práci ve spolupráci s profesionály ŠKODA AUTO a propojit teorii s praktickými dovednostmi. Témata dizertačních prací vypisuje ŠKODA AUTO, nabízí však i možnost navrhnout vlastní téma. Program je přizpůsoben na míru každému účastníkovi. Součástí programu není jenom práce na oddělení, ale také společné networkingové akce, setkání s manažery, jazykové kurzy a školení. Absolventi programu zpravidla zůstávají ve ŠKODA AUTO na plný úvazek. Do programu se studenti mohou hlásit během celého roku a kapacita programu není nijak omezená.

Jak u vás vypadá přijímací řízení na studentské a absolventské pozice?

V případě odborné stáže čeká studenta pohovor s naším náborářem a poté s vedoucím stáže. V případě, že je stážista nominován svým vedoucím do programu Student Talent Pool, musí úspěšně absolvovat assessment centrum, které se skládá z jazykového testu, psychodiagnostiky a pohovoru s náborářem.

Výběrová řízení do Trainee programu pořádáme vždy dvakrát do roka – jednou v zimním, jednou v letním semestru. Součástí je jazykový test, pohovor i assessment centrum.

Doktorandský program má velmi obdobné výběrové řízení, kterému předchází shoda na odborném tématu pro dizertační práci. Následuje osobní nebo online pohovor s náborářem,

jazykový test a assessment centrum.

Co oceňujete v životopisech a motivačních dopisech studentů a absolventů?

Důležité je, aby se student či absolvent v životopisu představil a zdůvodnil, proč se k nám hlásí, zároveň i uvedl aktivity mimo své studium, např. zahraniční pobyty, dobrovolnické a volnočasové aktivity, účast v soutěžích apod. Vždy nám to pomůže si udělat lepší představu o daném kandidátovi a často se k tomu u pohovorů vracíme. V motivačním dopisu by se měl kandidát zaměřit na to, kam se chce profilovat, to znamená, jaké zkušenosti a znalosti chce ještě získat a rozvíjet. Také si ceníme, když se více dozvíme o tématu závěrečné práce, kde je dobré zdůraznit konkrétní odborné znalosti kandidáta. Zároveň je určitě důležité zmínit motivaci, proč si kandidát vybral zrovna ŠKODA AUTO.

Co vnímáte, že studentům či absolventům nejčastěji chybí?

Nejčastěji kandidátům chybí povědomí o projektovém managementu spojené se zkušeností s prací v týmu (dělba rolí a činností, plánování společného projektu, milníky, rizika atd.). Také často postrádáme znalost normativních a legislativních požadavků v daném oboru (např. EMC standardy pro oblast návrhu HW, kvalitářské normy apod.). Rovněž by kandidát měl zvládat základní prezentační dovednosti. Často se setkáváme s nedostatečnou znalostí cizího jazyka, což je v mezinárodním prostředí naší firmy problém. Avšak studentům i absolventům nabízíme široké spektrum jazykových kurzů, takže to rozhodně není důvod pro neúspěch při pohovoru.

Jak u vás probíhá zaškolování nováčků?

Každý nováček absolvuje standardní nástupní školení, kde se seznámí nejen se základními informacemi o firmě, ale i např. pravidly BOZP a dalšími důležitými informacemi, které jsou pro nástup nezbytné. Poté již následuje onboarding proces přímo v oddělení, kam kandidát nastupuje. Ten zahrnuje různá školení, od interních procesů, až po školení soft skills či odborných kurzů. Každý nováček má svého mentora, který ho v rámci zaškolení provází. Součástí může být i stínování kolegů a lídrů na poradách.

Najdou u vás uplatnění i studenti a absolventi bez znalosti českého jazyka?

Ano, i takoví studenti a absolventi se u nás uplatní. Jako příklad mohu uvést Trainee program, kde je hlavním komunikačním jazykem angličtina. Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní firma, mnoho našich kolegů jsou cizinci. Základem pro nástup nečesky hovořícího kandidáta je však minimálně znalost anglického či německého jazyka na komunikativní úrovni. Samozřejmě také záleží na konkrétním týmu, kam kandidát nastupuje. Pozitivní příklady již máme a neustále na tom pracujeme!