Zjisti, jakou máš hodnotu na trhu práce a nauč se strategii, jak se prosadit a získat adekvátní odměnu za své dovednosti a schopnosti!

 

O kolik peněz si říct?

Asi každý člověk by řekl: “Čím víc, tím líp.” Ovšem s tímto přístupem bys práci hledal obtížně. Je důležité znát svou skutečnou hodnotu a opravdové potřeby. Jen tak dospěješ k odměně, se kterou ty budeš spokojen/a a zaměstnavatel ti ji bude ochoten dát.

 

Kolik peněz bys měl/a za svou práci dostat, zjistíš pomocí následujících kroků:

  1. Spočítej si, kolik peněz potřebuješ na pokrytí všech svých nezbytných životních nákladů (nájem, poplatky za energie, jídlo, drogerie, oblečení, doprava …).
  2. Zvaž, co vše můžeš zaměstnavateli nabídnout – jaké máš kompetence, zkušenosti a úspěchy. Také si zjisti, zda je těžké pro tuto pozici někoho najít nebo je vhodných lidí dostatek.
  3. Zjisti, jaká je situace na trhu práce. Jakou mzdu mají lidé na obdobné pozici ve stejné lokalitě (obvykle platí, že větší město = vyšší mzda)? S tímto pátráním ti pomůže portál Platy.cz.

Takto vypočtenou odměnu máš v čisté částce. Se zaměstnavatelem se ale budeš bavit o hrubé mzdě. Pro přepočet z čisté mzdy na hrubou tedy můžeš využít kalkulačku.

 

Vždy připraven

Svou představu o mzdě bys měl/a znát už když odesíláš CV. Některé firmy provádějí telefonický prescreening, ve kterém se tě mohou zeptat na požadovanou mzdu. Nejčastěji se však o penězích mluví až na konci osobního pohovoru.

 

Téma mzdy obvykle zahajuje personalista. Pokud ti dá prostor pro otázky a jednání o mzdě ještě neproběhlo, není vhodné se na peníze ptát jako první. Mohl/a bys vyvolat dojem, že peníze jsou to jediné, co tě zajímá. Zeptej se třeba na chod firmy nebo podrobnosti o pracovní pozici. Otázku na odměnu přines až když je jasné, že by s tím personalista sám nezačal. V takovém případě je to ale poměrně nestandardní a je na místě jistá obezřetnost, aby výběrko nebylo jen plýtvání časem.

 

Profesionální vyjednavač

A je to tady. Personalista chce řešit peníze. V této fázi mohou nastat dvě situace.

 

Zeptají se tě, jak vysokou mzdu si představuješ

Tato otázka tě nezaskočí, pokud provedeš přípravu, o které sis před chvílí přečetl/a. Se zdravým sebevědomím tedy můžeš například říct: “Vzhledem k povaze práce, mým zkušenostem a stanoveným cílům, považuji za rozumné požadovat hrubou mzdu v rozmezí 33 000 až 36 000 Kč.”

 

Rozmezí je výhodné pro vyjednávání, když nevíš, kolik peněz je potencionální zaměstnavatel ochoten dát. Ideální je, když jako spodní hranici uvedeš tu, se kterou bys byl spokojený/á a nepotřeboval/a bys o ní dále vyjednávat.

 

Personalista vyřkne nabídku jako první

Tento model je pro tebe snazší, obzvlášť když si s nabídkou spokojen/a. Pokud je ale nabídka nižší, než sis přál/a, můžeš navrhnout svou představu s vhodným odůvodněním (tvé zkušenosti, vzdělání, motivace …). Dále můžeš zkusit vyjednávat o pohyblivé složce mzdy, která je závislá na tvém pracovním výkonu. Nebo se zeptej na případné benefity, které mohou mít hodnotu i několik tisíc korun.

 

Také může nastat situace, že se se zaměstnavatelem domluvíš na určité výši mzdy s příslibem jejího navýšení třeba za rok. V takovém případě je ideální tuto domluvu zapsat do smlouvy, abys měl/a jistotu, že slib dodrží. Nikdy totiž nevíš, co se i za pár měsíců může stát. Stačí, aby ten člověk odešel z firmy nebo taky může přijít pandemie. Ale co je psáno, to je dáno.

 

Jaká očekávání mají studenti ČVUT ohledně své mzdy po dokončení studia?

Z výsledků je patrné, že skoro polovina budoucích absolventů by chtěla mít nástupní mzdu v rozmezí 40 000-50 000 Kč. A silnější třetina by si přála mzdu ještě vyšší než 50 000 Kč.

Podle studie z tohoto roku, kterou provedl portál Platy.cz, se ukazuje, že absolventi různých VŠ v průměru očekávají mzdu 40 440 Kč. Že by naši studenti byli o něco náročnější? Ano, a oprávněně. Podle dostupných dat z Platy.cz je například výše průměrné měsíční mzdy absolventů v oboru IT 56 610 Kč. A v naší anketě pro částku nad 50 000 Kč hlasovali nejvíce právě studenti z FITu.

 

Dalším faktem je, že i u nás na ČVUT se prokázalo, že muži mají představu o odměně vyšší než ženy. S částkou do 40 000 Kč se spokojilo celkem 15 % respondentů, ale pouhá 3 % patří mužům. Touhu po mzdě vyšší než 50 000 Kč má 46 % studentů, ale skromné studentky takto odpověděli jen v 16 %.

Výsledky z portálu Platy.cz dokonce ukazují, že rozdíl průměrného platu mezi absolventkami a absolventy je 8 240 Kč v neprospěch žen.

 

Nejčastěji v anketě odpovídali studenti z FSv a FITu. Kteří studenti mají vyšší nároky?

Nejvyšší požadavky na mzdu mají studenti FITu, kteří v 70 % chtějí po absolvování více než 50 000 Kč. Zatímco 50 % studentů FSv stačí mzda do 45 000 Kč.

Tak co, jakou mzdu pro sebe považuješ za adekvátní ty?