Český Telekomunikační Úřad -odborného rady v odboru správy kmitočtového spektra, v oddělení pevné služby

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo odborného rady v odboru monitorování
rádiového spektra, v oddělení monitorování rádiového spektra
Tehov v Českém telekomunikačním úřadu

 

Dovednosti

Zveřejněno

6. 3. 2023

Vložit komentář