LEKTOR LEGOROBOTIKY – externí spolupracovníci

LABYRINT, STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ KLADNO POBOČKA SPIRÁLA

Labyrint, oddělení Legorobotiky, hledá lektory/lektorky kroužků na odpolední výuku a prázdninové kurzy dětí ve věku 7 – 15 let.