Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího odboru správy majetku

Název územního samosprávného celku: Město Františkovy Lázně