Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním IV, odbor územně a stavebně správní

, , , , , , ,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerského rady v oddělení územně a stavebně správním IV.

Příloha č. 1 Žádost o přijetí do služebního poměru

Dovednosti

Zveřejněno

2. 1. 2023

Vložit komentář