Jaké příležitosti tě jako studenta nebo absolventa čekají v NET4GAS? Co tě čeká na přijímacím pohovoru?

Odpovědi najdeš v tomto minirozhovoru.

Za NET4GAS odpovídá paní Lenka Tothová, senior specialistka personálního rozvoje.

Jaké příležitosti nabízíte studentům a absolventům?

Pro absolventy a případně studenty připravujeme novou podobu trainee programu. V současnosti jsme také do mnohých pozic schopni absolventy přijímat, zejména v oblasti strategie, obchodu, obchodního měření a dalších. Vhodnost pozice pro absolventy vždy uvádíme v rámci inzerce na našich kariérních stránkách.

Studenti u nás mají možnost získat praxi formou spolupráce na dohodu již během studia, po jehož skončení u nás často zůstávají, a to buď ve stejném oddělení nebo v rámci oboru svého studia.

Jak u vás vypadá přijímací řízení na studentské a absolventské pozice?

Výběrová řízení jsou u nás vícekolová a vždy závisí na požadavcích na danou roli. Na počátku po zaslání životopisu proběhne telefonát s náborářem, který ověří základní požadavky. Pak proběhne setkání s přímým nadřízeným, v dalším kole se potom účastní i vyšší nadřízený. Všech rozhovorů se účastní vždy i někdo za HR. Pro absolventy jsou často v rámci výběrového řízení zařazovány případové studie nebo „domácí úkoly“ na témata související s konkrétní pozicí.

Co oceňujete v životopisech a motivačních dopisech studentů a absolventů?

Motivační dopis je obzvláště u absolventů velmi důležitým dokumentem, jelikož může přiblížit zájem studenta o danou práci. V životopise je poté důležité zmínit zaměření studia, odborné placené i neplacené praxe, zahraniční stáže a relevantní informace k danému výběrovému řízení. Např. určitě má smysl zmínit téma diplomové práce, pokud souvisí s danou pracovní pozicí.

Co vnímáte, že studentům či absolventům nejčastěji chybí?

Při osobních setkáních nejčastěji studenti nebo absolventi nedokáží konkrétně říci, proč se o danou pozici ucházejí. V životopise často nezmiňují, že již nějaké dílčí zkušenosti a zájmy v oboru mají, což může být často rozhodující.

Jak u vás probíhá zaškolování nováčků?

V současnosti probíhá zaškolování nových kolegů z větší části online. Každý nováček dostane školení v rámci orientačního dne (základní seznámení s firmou), vstupních školení (jsou vázaná na výkon práce – BOZP, PO, IT bezpečnost, školení řidičů, seznámení s vybranými útvary společnosti) a individuální plán sestavený nadřízeným.

 

Odpovídala:

Ing. Lenka Tothová

Senior specialista

Personální rozvoj

Mob.: +420 704 967 685

Email: lenka.tothova@net4gas.cz

Web: www.net4gas.cz