Soutěž Léto s KáCéčkem

Rádi cestujete, soutěžíte a k tomu máte Instagramový účet?

Zapojte se do naší letní Instagramové soutěže a vyhrajte hodnotné ceny s logem KáCéčka ČVUT. Přidejte si na svůj Instagramový účet příspěvek s fotkou místa, které se vám na vašich letních cestách líbilo.

K zařazení do slosování je třeba splnit 2 podmínky:

  1. Sledujete účet @kariernicentrumcvut
  2. V popisku soutěže označíte @kariernicentrumcvut a přidáte hashtag #letoskaceckem

Soutěž trvá od 12. července do 31. srpna. Ve čtvrtek 1. září 2022 vylosujeme 3 soutěžící, kteří splní uvedené podmínky. Výherce kontaktujeme soukromou zprávou přes Instagram.
Kompletní znění podmínek soutěže naleznete níže.

 

Soutěž na Instagramu @kariernicentrumcvut

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže „Léto s KáCéčkem“ (Dále jen „soutěž“). Pořadatelem soutěže je Kariérní centrum ČVUT, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 68407700, (dále jen „pořadatel“). Harmonogram soutěže:

Soutěž probíhá v době od 12. 7. 2022 do 31. 8. 2022, 23:59 (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1 Registrace: Do soutěže se zaregistruje uživatel IG vytvořením příspěvku z místa, které během léta navštívil. Podmínkou k účasti v soutěži je splnění těchto 2 podmínek ze strany soutěžícího:

  1. a) Soutěžící sleduje účet @kariernicentrumcvut
  2. b) Soutěžící v popisku příspěvku označí @kariernicentrumcvut a přidá hashtag #letoskaceckem.
    2 Vyhodnocení soutěže: Vyhrávají 3 soutěžící, kteří splní soutěžní podmínky (bod 1). Výherci budou vylosováni ve čtvrtek 1. 9. 2022. Vítězové budou kontaktováni soukromou zprávou přes IG.
    3 Soutěžící: Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, více příspěvků při losování soutěžícího nezvýhodňuje. Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžící, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel, nezletilosti soutěžícího nebo spáchání podvodného jednání ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Výherce bude kontaktován organizátorem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy a vyzván k vyzvednutí výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže, organizátorovi a agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci této soutěže.
    4 Ceny v soutěži: Výherce získá plecháček, vak, tašku a klobouk.

5 Všeobecná ustanovení: Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, organizátora, za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které soutěžící poskytne prostřednictvím příspěvku nebo ve zprávě, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, pseudonym na IG. Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání výhry.
b) Převzetí výhry: Výhru soutěžící převezme osobně po domluvě s pořadatelem.
c) Doba zpracovávání: do konce kalendářního roku, v němž soutěž proběhla.
d) Účel zpracovávání: realizace soutěže, výběr výherců, distribuce výher a marketingová propagace pořadatele.
e) Právní titul: souhlas soutěžícího.
f) Zpracovatel osobních údajů: pořadatel, příp. jiné osoby, které pořadatel zpracováním na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověří, v tomto případě organizátor.
g) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci soutěže, tj. výběr a kontaktování výherců.
h) Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
i) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí soutěžícím následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím e-mailu: kariera@cvut.cz.

Společnost Instagram nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.